Compentia sp. z o.o.

Św. Jerzego 1A Wrocław 50-518 http://www.compentia.pl e-mail: biuro[at]compentia.pl REGON: 021390588 NIP: 8992706166 KRS: 0000370433 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy zł), opłacony w całości Nr rachunku bankowego: 12 1090 1522 0000 0001 1510 4602 Bank Zachodni WBK S.A....

Więcej...