Zabezpieczanie ryzyka finansowego

W czasie tego cyklu szkoleń dowiesz się, jak zarządzać i zabezpieczać się przed ryzykiem. Podpowiemy, które pozycje warto zabezpieczyć, kiedy będzie na to najlepszy moment oraz jakich instrumentów użyć, żeby zabezpieczenie nie obróciło się w zagrożenie. W wyniku zmian cen surowców, kursów walutowych, czy stóp procentowych może się okazać, że nasze przedsięwzięcie obróci się w fiasko, a kontrakt, który wydawał się nam lukratywny, przyniesie nam stratę. Można się obrażać na rynek finansowy, na to, że wprowadza do naszej działalności wiele ryzyka, ale nie zmienimy takim postępowaniem rzeczywistości. Znacznie lepiej jest poznać jak działa ten rynek i jak wykorzystać instrumenty na nim dostępne do skutecznego zarządzania ryzykiem. Podstawą dla cyklu szkoleń jest zrozumienie powiązań i wpływów między poszczególnymi rynkami oraz poznanie roli podmiotów na nich działających. Następnie można przejść do skupienia się na wybranym rynku. Proponujemy szkolenia, na których dowiesz się jak kontrolować i zarządzać: – ryzykiem walutowym, – ryzykiem surowcowym, – ryzykiem stopy procentowej. Pomożemy także w doborze właściwych narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz instrumentów, które w najlepszy sposób przed nim zabezpieczą. Szczegóły dotyczące programu, czasu trwania, kosztu, miejsca oraz terminu szkolenia uzgadniane są indywidualnie. Zapraszamy do...

Więcej...