Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą młodą ciałem i duchem. Zespołem pasjonatów rynku finansowego, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Od rana do wieczora przyglądamy się wydarzeniom gospodarczym, ekonomicznym, zachowaniu się rynków oraz firmom, które na nich funkcjonują. Często wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, a przez to uczymy się wzajemnie, po to, aby świadczyć naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

Przekazywanie wiedzy innym to jedno z najtrudniejszych zadań. Nie wystarczy bowiem posiadać wiedzę, potrzebne jest także jej pełne zrozumienie, doświadczenia z praktycznego jej zastosowania i umiejętność dzielenia się tym wszystkim w ciekawy sposób. Osoby prowadzące szkolenia w Compentii spełniają te wymagania. Nie spoczywają na laurach – wyznaczają ambitne cele i osiągają je. Ciągle się rozwijają, pogłębiają wiedzę, zdobywają nowe umiejętności. Dzięki ich pasji można być pewnym wartościowego i ciekawego szkolenia.

Oto sylwetki niektórych z nich:

Piotr Murdzek

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Specjalista w zakresie rynku walutowego – FOREX, rynku surowcowego oraz analizy makroekonomicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie analiz makroekonomicznych i strukturalnych w centrali Narodowego Banku Polskiego. Organizator wielu konferencji związanych z rynkami alternatywnymi. Przez ostatnie lata pracował jako analityk niezależny z inwestorami indywidualnymi oraz współpracował z domami maklerskimi m.in. X-Trade Brokers. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w zakresie analiz makroekonomicznych i rynków surowcowych. Ukończył kurs trenerski upoważniający go do zawodowego prowadzenia szkoleń. Był trenerem m.in. podczas Akademii Inwestora we Wrocławiu.

Krzysztof Chodorowski

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zrealizował Indywidualny Program Studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego w Instytucie Ekonomicznym w Biurze Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej. Specjalista w zakresie analizy technicznej rynków finansowych oraz analiz makroekonomicznych. Ukończył wiele kursów i szkoleń poświęconych analizie technicznej. Od 2004 roku jest aktywnym inwestorem przede wszystkim na rynku akcji oraz forex.

Dominik Światowy

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w obszarze finansów osobistych, finansów przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju i za granicą pracując dla firm średniej wielkości w branżach spożywczej, farmaceutycznej i instalacyjnej. Brał udział w przygotowaniu projektów inwestycyjnych, transakcji przejęcia oraz dostosowania firmy do wymogów organizacji samo-uczącej się.

Miłosz Papst

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale analiz domu maklerskiego CA IB Securities w Warszawie. Od 2006 roku do czerwca 2007 – analityk w dziale giełda portalu internetowego IPO.pl. Od stycznia 2007 pracuje jako analityk finansowy w firmie doradztwa finansowego Doradcy24, będącej wyłącznym przedstawicielstwem na Polskę międzynarodowej grupy analitycznej The Riedel Research Group. RRG jest niezależnym biurem analitycznym, świadczącym usługi doradcze w zakresie wschodzących rynków kapitałowych Europy, Azji i Ameryki Południowej, głównie na rzecz amerykańskich inwestorów instytucjonalnych. Miłosz Papst jest również doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Emil Łobodziński

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w obszarze rynków finansowych, wyceny akcji oraz funduszy inwestycyjnych. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 247). Oprócz działalności naukowej oraz dydaktycznej zawodowo zajmuje się analizą finansowych instrumentów udziałowych.

dr Patrycja Kowalczyk

Adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Matematyczno-Informatycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w obszarze finansowania i wyceny nieruchomości, ubezpieczeń finansowych oraz możliwościach zabezpieczenia emerytalnego, indywidualnych planach inwestycyjnych. Organizatorka i kierownik studium podyplomowego „Doradca finansowy”. Trenerka m.in. „Akademii Umiejętności Inwestycyjnych” oraz „Ryzyko, inwestycje i finansowanie nieruchomości”.