Compentia sp. z o.o.

Św. Jerzego 1A
Wrocław
50-518

http://www.compentia.pl

e-mail: biuro[at]compentia.pl
REGON: 021390588
NIP: 8992706166
KRS: 0000370433
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy zł), opłacony w całości
Nr rachunku bankowego: 12 1090 1522 0000 0001 1510 4602
Bank Zachodni WBK S.A.

 

Podaj wynik:
5 + 13 =