Konsekwentnie bokiem

Od dłuższego już czasu kurs EURPLN porusza się w bardzo specyficznym ruchu bocznym. Jest on ograniczony z dołu poziomem 4,2850 a z góry 4,35. Nie da się jednak ukryć, że zdecydowaną większość czasu para walutowa spędza w dolnych rejonach kanału bocznego, darząc jakby specjalnym sentymentem okrągłą wartość 4,30. Zachowanie to wskazuje na siłę rodzimej waluty i odczytywałbym je jako przynajmniej średnioterminową skłonność do umacniania złotego. Zanim tak się jednak wydarzy kurs musiałby się skutecznie uporać z kluczową barierą, jaką stanowi dolne ograniczenie wspomnianego kanału bocznego, czyli wartość 4,2850. Dynamiczne zejście poniżej tego poziomu otworzyłoby kursowi drogę w kierunku psychologicznej wartości 4,25. Tam też powinna stoczyć się intensywna batalia o dalsze losy naszej waluty. Niebezpieczny byłby natomiast nagły zwrot w kierunku północnym i przebicie się powyżej 4,30.  Tym sposobem otwarta zostałaby droga w kierunku górnego ograniczenia kanału bocznego. W takiej sytuacji atmosfera zrobiłaby się nerwowa, gdyż sforsowanie tej bariery otworzyłoby kursowi drogę w kierunku przynajmniej 4,40. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie zdecydowanie bliżej jesteśmy realizacji wariantu wskazującego na umocnienie się rodzimej waluty względem...

Więcej...

Makro Tydzień

W ubiegłym tygodniu wiele się działo w świecie makroekonomii. Pokaźną dawkę cennych informacji otrzymali zarówno zagraniczni, jak i nasi rodzimi inwestorzy. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła w październiku o 7,4 proc. Analitycy spodziewali się dynamiki na poziomie 6,7 proc. W ujęciu miesięcznym produkcja zwiększyła się o 9,9 proc. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym wynik okazał się znacznie niższy, gdyż 5 proc. Stopa bezrobocia wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8 proc. wobec 3,6 proc. w II kwartale. To pierwszy wzrost bezrobocia wg BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) od I kwartału 2015 r., czyli od ponad trzech lat. Jednak wtedy liczba bezrobotnych była ponad dwa razy większa. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 0,9 pkt. proc. do 5,2 proc. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 2,1 pkt. proc. do 3,4 proc. i był na takim samym poziomie jak przed rokiem. Indeks PMI opisujący koniunkturę w sektorze przemysłowym spadł w listopadzie w Niemczech z 52,2 pkt. do 51,6 pkt. Analitycy oczekiwali, że wskaźnik utrzyma się na poziomie 52,2 pkt. Z kolei PMI dla sektora usług obniżył się z 54,7 pkt. do 53,3 pkt., podczas gdy prognozy mówiły jedynie o spadku do 54,5 pkt. Odczyt indeksu powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie w sektorze. Sprawdźmy jeszcze, co działo się na rynkach finansowych. Eurodolar testował poziom 1,13. Bardzo dobrze radził sobie złoty, kurs EURPLN spadł poniżej 4,30. Umacniający się dolar spowodował, że taniały wszystkie główne surowce. Szczególnie mocno spadły ceny ropy, które znalazły się blisko 50 dolarów za baryłkę. Całkiem nieźle w ostatnim tygodniu wypadła nasza giełda, WIG ponownie przebił się ponad 57000...

Więcej...

PMI w dół

Indeks PMI opisujący koniunkturę w sektorze przemysłowym spadł w listopadzie w Niemczech z 52,2 pkt. do 51,6 pkt. Analitycy oczekiwali, że wskaźnik utrzyma się na poziomie 52,2 pkt. Z kolei PMI dla sektora usług obniżył się z 54,7 pkt. do 53,3 pkt., podczas gdy prognozy mówiły jedynie o spadku do 54,5 pkt. Odczyt indeksu powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie w sektorze.

Więcej...